VA-föreningen

  • Lägesuppdatering juni 2024

    En förening har ännu inte bildats. Arbetsgruppen har ytterst begränsad erfarenhet av att bilda föreningar för långsiktig förvaltning av VA-nät (läs: ingen) och verkligheten vi ställts inför matchar inte fullt ut kartan i de avtal vi har med entreprenören, varför arbetet med att ta fram relevanta stadgar går trögt. I nuläget ser det inte ut som att anslutning kommer kunna ske innan hösten.

  • Arbetsgrupp för VA

    Efter ett möte med fastighetsägarna har en arbetsgrupp bildats för att starta upp den VA-förening som är nödvändig för att de som har anmält sig till VA-projektet ska kunna ansluta sina fastigheter till VA-nätet.

    Arbetsgruppen består av Christer Larsson, Karl Sundström, Theodor Storm och Ewa Callhammar och dess syfte är att tillse att VA-föreningen startas upp under april månad parallellt med att entreprenören slutför sitt arbete, så att anslutning kan ske under våren.


Arbetsgruppen kan kontaktas på e-postadressen arbetsgrupp-va@toltorp.se.