Arbetsgrupp för VA

Efter ett möte med fastighetsägarna har en arbetsgrupp bildats för att starta upp den VA-förening som är nödvändig för att de som har anmält sig till VA-projektet ska kunna ansluta sina fastigheter till VA-nätet.

Arbetsgruppen består av Christer Larsson, Karl Sundström, Theodor Storm och Ewa Callhammar och dess syfte är att tillse att VA-föreningen startas upp under april månad parallellt med att entreprenören slutför sitt arbete, så att anslutning kan ske under våren.